Ekipi ynë

Ne jemi kompani për shërbime dhe me qëllim për të siguruar nivelin e duhur të sërbimit kemi nevoj për një ekip të madh. Prandaj, tërheqim shumë vëmendje në trajnimin dhe zhvillimin profesional të punëtorëve tanë me qëllim që të sigurojm të fitoni vëmendje personale dhe mirësjellje të cilën e prisni nga ne.

Dorëzuesit

Dorëzuesit tanë janë bazë e shërbimeve e tona. Ata janë të trajnuar profesionalisht të cilët kanë njohuri të gjërë të teritorit të Republikës së Maqedonis dhe të rajoneve ku ata veprojn. Me qëllim që të sigurojm procesin e dorëzimit në mënyr të përkryer, regullisht e kontrollojm dhe e vlerësojm punën e dorëzuezve tanë.

Administratorët

Administratorët tanë individualisht janë të perkushtuar me një mënyrë e të menduarit modern të cilët kujdesen për kryerjen e shërbimeve në mënyr profesionale dhe efikase. Zbatuam trajnim special dhe programe arsimore për të siguruar se administratorët tanë janë të informormuar vazhdimisht mbi lajmet më të fundit në fushën e dorëzimit. Administratorët na prezentojn para noterëve dhe me kënaqësi i plotësojnë këekesat tona në lidhje me dorëzimin.

Mbikqyrës l lartë

Mbikqyrësit tanë të lartë kujdesen që procesi i dorëzimit të qarkulloj normalisht. Ata i kordinojn ekipet rajonale, janë përgjrgjëse për kontrollën e kualitetit dhe planifikojnë proceset e brendshme të nevojshme që tju mundësoj shërbime të përkryera. 

Karriera

Ne po zgjerojmë ekipin tonë të profesionistëve në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë. Nëse jeni të interesuar të bëheni pjesë e një kompanie dinamike dhe të përqëndruar në ofrimin e shërbimeve kualitative, mirëpresim me kënaqësi t'ju takojmë.

INFORMOHUNI MË SHUMË