Контактирајте не

Ви ги нудиме нашите специјализирани услуги на достава преку доверлива мрежа на регионални канцеларии. Зависно вашите потреби,

  • Ќе ви договoриме директен контакт со Бизнис Менаџер;
  • Ќе одговориме на вашите прашања преку е-маил или телефон;
  • Личност која е подготвена за лична средба;
  • Добредојдени сте да ги посетите нашите канцеларии во секое време

Македонско Косовска бригада бр. 130 1000 Скопје, Република Македонија

+389 76 33 99 11, 76 33 99 22

+389 2 3209 751

office@delco.com.mk

Телефонска линија (пон - пет 8:00 - 18:00): +389 76 33 99 11, 76 33 99 22

DelCo низ Македонија

Пронајдете ја најблиската канцеларија на DelCo

DelCo Skopje - Централа

A: Македонско Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје, Р. Македонија
E: office@delco.com.mk
T: 071/ 351 019
      02 / 3209 751

DelCo Skopje - Ѓ. Петров

А: Ѓорче Петров бр. 51
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 279 654
     02 / 2049 997

DelCo Skopje - Чаир

А: Џон Кенеди бр. 9
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 912 296

DelCo Skopje - Драчево

А: Димитар Гуштанов бр. 30
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 278 337
     02 / 2771 712

DelCo Skopje - Центар

А: Луј Пастер бр. 19
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 214-850

DelCo Тетово

А: T. Ц. - Мерџан бр. 60
1200 Тетово, Р. Македонија
Е: tetovo@delco.com.mk
Т: 072 / 214 851
     044 / 345 109

DelCo Велес

А: Страшо Пинџур бр. 6
1400 Велес, Р. Македонија
Е: veles@delco.com.mk
Т: 072 / 241 928
     043 / 210 205

DelCo Охрид

А: 7-ми Ноември бр.72/1
6000 Охрид, Р. Македонија
Е: ohrid@delco.com.mk
Т: 072 / 242 549
     046 / 259 696

DelCo Skopje - Магацин

А: Мак. Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје Р. Македонија
Т: 071 / 351 019

DelCo Skopje - Дуќанџик

А: Азем Хајдари бр. 41
1000 Скопје Р. Македонија
Т: 071 / 276-510
    02 / 260 0707

DelCo Skopje - Аеродром

А: Јане Сандански бр. 82/1-73 ТЦ Бисер
1000 Скопје Р. Македонија
Т:

DelCo Битола

А: Кл. Охридски бр. 28
7000 Битола, Р. Македонија
Е: bitola@delco.com.mk
Т: 072 / 241 933
     047 / 216 040

DelCo Куманово

А: Окт. револуција бр. 1/2 лок. 1
1300 Куманово, Р. Македонија
Е: kumanovo@delco.com.mk
Т: 072 / 242 589
     070 / 274 197
     031 / 492 950

DelCo Кавадарци

А: M. Х. - Јасмин бр. 75
1430 Кавадарци, Р. Македонија
Е: kavadarci@delco.com.mk
Т: 070 / 235 268
     043 / 446 311

DelCo Прилеп

А: Бидимаж 1а
7500 Прилеп, Р. Македонија
Е: prilep@delco.com.mk
Т: 072 / 241 915
     048 / 457 777

DelCo Гостивар

А: Беличица бр. 55A
1300 Гостивар, Р. Македонија
Е: gostivar@delco.com.mk
Т: 072 / 214 896
     042 / 210 818

DelCo Струмица

А: Браќа Минкови бр. 43
2400 Струмица, Р. Македонија
Е: strumica@delco.com.mk
Т: 072 / 214 868
     034 / 342 122

DelCo Кочани

A: Лазар Андонов бр. 49
2300 Кочани, Р. Македонија
Е: kocani@delco.com.mk
Т: 070 / 231 342
     033 / 414 245

DelCo Штип

А: ЈНА бр. 8
2000 Штип, Р. Македонија
Т: 070 /274 287
     032 / 399 236

DelCo Кичево

А: Мара Угринова - Гина, ламела 1 локал 3
6250 Кичево, Р. Македонија
Т: 071 / 233 671
     045 / 267 755

Delco Струга

А: Струшки кепенци бр. 13
6330 Струга, Р. Македонија
Т: 071 / 233 786
     046 / 797 597

DelCo Гевгелија

А: Маршал Тито бр. 6-5/3
1480 Гевгелија, Р. Македонија
Т: 071 / 329 326
     034 / 211 776

DelCo Виница

А: Димитар Влахов бр. 14
2310 Виница, Р. Македонија
Т: 072 / 236 187
     033 / 360 701

DelCo Ресен

А: Ленинова бр. 4, нов пазар
7310 Ресен, Р. Македонија
Т: 071 / 344-924
     047 / 277 204

DelCo Крушево

А: Шула Мина бр. 15
7550 Крушево, Р. Македонија
Т: 071 / 344 925
     048 / 400 438

DelCo Крива Паланка

А: Херој Карпош бр. 64
1330 Крива Паланка, Р. Македонија
Т: 071 / 344 938
     031 / 410 016

DelCo Свети Николе

А: Маршал Тито бр. 2
2220 Свети Николе, Р. Македонија
Т: 071 /360 524
     032 / 221 199

DelCo Берово

А: Маршал Тито бр. 40
2330 Берово, Р. Македонија
Т: 071 / 345 015
     033 / 363 082

DelCo Пробиштип

А: Јаким Стојковски бр. 71
2210 Пробиштип, Р. Македонија
Т: 071 / 364-267
     032 / 451 401

DelCo Валандово

А: Пионерска бр. 33
2460 Валандово, Р. Македонија
Т: 072 / 235 899
     032 / 635 001

DelCo Радовиш

А: Илија Алексов бр. 8
2420 Радовиш, Р. Македонија
Т: 071 / 394 102
     032 / 632 608

DelCo Неготино

А: Маршал Тито бр. 130/1-2
1440 Неготино, Р. Македонија
Т: 072 / 912 284
     043 / 363 321

DelCo Дебар

А: Амди Леши бр. 21
1250 Дебар, Р. Македонија
Т: 072 / 912-291
     046 /701 029

DelCo Кратово

А: Вера Јоциќ бр. 11
1360 Кратово, Р. Македонија
Т: 072 / 910 664
     031 / 438 089

DelCo Делчево

А: Маршал Тито бр. 78
2320 Делчево, Р. Македонија
Т: 071 / 359 938
     033 / 412 551

DelCo Skopje - Централа

A: Македонско Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје, Р. Македонија
E: office@delco.com.mk
T: 071/ 351 019
      02 / 3209 751

DelCo Skopje - Ѓ. Петров

А: Ѓорче Петров бр. 51
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 279 654
     02 / 2049 997

DelCo Skopje - Чаир

А: Џон Кенеди бр. 9
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 912 296

DelCo Skopje - Драчево

А: Димитар Гуштанов бр. 30
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 278 337
     02 / 2771 712

DelCo Skopje - Центар

А: Луј Пастер бр. 19
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 214-850

DelCo Тетово

А: T. Ц. - Мерџан бр. 60
1200 Тетово, Р. Македонија
Е: tetovo@delco.com.mk
Т: 072 / 214 851
     044 / 345 109

DelCo Велес

А: Страшо Пинџур бр. 6
1400 Велес, Р. Македонија
Е: veles@delco.com.mk
Т: 072 / 241 928
     043 / 210 205

DelCo Охрид

А: 7-ми Ноември бр.72/1
6000 Охрид, Р. Македонија
Е: ohrid@delco.com.mk
Т: 072 / 242 549
     046 / 259 696

DelCo Skopje - Магацин

А: Мак. Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје Р. Македонија
Т: 071 / 351 019

DelCo Skopje - Дуќанџик

А: Азем Хајдари бр. 41
1000 Скопје Р. Македонија
Т: 071 / 276-510
    02 / 260 0707

DelCo Skopje - Аеродром

А: Јане Сандански бр. 82/1-73 ТЦ Бисер
1000 Скопје Р. Македонија
Т:

DelCo Битола

А: Кл. Охридски бр. 28
7000 Битола, Р. Македонија
Е: bitola@delco.com.mk
Т: 072 / 241 933
     047 / 216 040

DelCo Куманово

А: Окт. револуција бр. 1/2 лок. 1
1300 Куманово, Р. Македонија
Е: kumanovo@delco.com.mk
Т: 072 / 242 589
     070 / 274 197
     031 / 492 950

DelCo Кавадарци

А: M. Х. - Јасмин бр. 75
1430 Кавадарци, Р. Македонија
Е: kavadarci@delco.com.mk
Т: 070 / 235 268
     043 / 446 311

DelCo Skopje - Централа

A: Македонско Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје, Р. Македонија
E: office@delco.com.mk
T: 071/ 351 019
      02 / 3209 751

DelCo Skopje - Ѓ. Петров

А: Ѓорче Петров бр. 51
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 279 654
     02 / 2049 997

DelCo Skopje - Чаир

А: Џон Кенеди бр. 9
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 912 296

DelCo Skopje - Драчево

А: Димитар Гуштанов бр. 30
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 278 337
     02 / 2771 712

DelCo Skopje - Центар

А: Луј Пастер бр. 19
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 214-850

DelCo Тетово

А: T. Ц. - Мерџан бр. 60
1200 Тетово, Р. Македонија
Е: tetovo@delco.com.mk
Т: 072 / 214 851
     044 / 345 109

DelCo Велес

А: Страшо Пинџур бр. 6
1400 Велес, Р. Македонија
Е: veles@delco.com.mk
Т: 072 / 241 928
     043 / 210 205

DelCo Охрид

А: 7-ми Ноември бр.72/1
6000 Охрид, Р. Македонија
Е: ohrid@delco.com.mk
Т: 072 / 242 549
     046 / 259 696

DelCo Skopje - Магацин

А: Мак. Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје Р. Македонија
Т: 071 / 351 019

DelCo Skopje - Дуќанџик

А: Азем Хајдари бр. 41
1000 Скопје Р. Македонија
Т: 071 / 276-510
    02 / 260 0707

DelCo Skopje - Аеродром

А: Јане Сандански бр. 82/1-73 ТЦ Бисер
1000 Скопје Р. Македонија
Т:

DelCo Битола

А: Кл. Охридски бр. 28
7000 Битола, Р. Македонија
Е: bitola@delco.com.mk
Т: 072 / 241 933
     047 / 216 040

DelCo Куманово

А: Окт. револуција бр. 1/2 лок. 1
1300 Куманово, Р. Македонија
Е: kumanovo@delco.com.mk
Т: 072 / 242 589
     070 / 274 197
     031 / 492 950

DelCo Кавадарци

А: M. Х. - Јасмин бр. 75
1430 Кавадарци, Р. Македонија
Е: kavadarci@delco.com.mk
Т: 070 / 235 268
     043 / 446 311

DelCo Прилеп

А: Бидимаж 1а
7500 Прилеп, Р. Македонија
Е: prilep@delco.com.mk
Т: 072 / 241 915
     048 / 457 777

DelCo Гостивар

А: Беличица бр. 55A
1300 Гостивар, Р. Македонија
Е: gostivar@delco.com.mk
Т: 072 / 214 896
     042 / 210 818

DelCo Струмица

А: Браќа Минкови бр. 43
2400 Струмица, Р. Македонија
Е: strumica@delco.com.mk
Т: 072 / 214 868
     034 / 342 122

DelCo Кочани

A: Лазар Андонов бр. 49
2300 Кочани, Р. Македонија
Е: kocani@delco.com.mk
Т: 070 / 231 342
     033 / 414 245

DelCo Штип

А: ЈНА бр. 8
2000 Штип, Р. Македонија
Т: 070 /274 287
     032 / 399 236

DelCo Кичево

А: Мара Угринова - Гина, ламела 1 локал 3
6250 Кичево, Р. Македонија
Т: 071 / 233 671
     045 / 267 755

Delco Струга

А: Струшки кепенци бр. 13
6330 Струга, Р. Македонија
Т: 071 / 233 786
     046 / 797 597

DelCo Гевгелија

А: Маршал Тито бр. 6-5/3
1480 Гевгелија, Р. Македонија
Т: 071 / 329 326
     034 / 211 776

DelCo Виница

А: Димитар Влахов бр. 14
2310 Виница, Р. Македонија
Т: 072 / 236 187
     033 / 360 701

DelCo Ресен

А: Ленинова бр. 4, нов пазар
7310 Ресен, Р. Македонија
Т: 071 / 344-924
     047 / 277 204

DelCo Крушево

А: Шула Мина бр. 15
7550 Крушево, Р. Македонија
Т: 071 / 344 925
     048 / 400 438

DelCo Крива Паланка

А: Херој Карпош бр. 64
1330 Крива Паланка, Р. Македонија
Т: 071 / 344 938
     031 / 410 016

DelCo Свети Николе

А: Маршал Тито бр. 2
2220 Свети Николе, Р. Македонија
Т: 071 /360 524
     032 / 221 199

DelCo Берово

А: Маршал Тито бр. 40
2330 Берово, Р. Македонија
Т: 071 / 345 015
     033 / 363 082

DelCo Пробиштип

А: Јаким Стојковски бр. 71
2210 Пробиштип, Р. Македонија
Т: 071 / 364-267
     032 / 451 401

DelCo Валандово

А: Пионерска бр. 33
2460 Валандово, Р. Македонија
Т: 072 / 235 899
     032 / 635 001

DelCo Радовиш

А: Илија Алексов бр. 8
2420 Радовиш, Р. Македонија
Т: 071 / 394 102
     032 / 632 608

DelCo Неготино

А: Маршал Тито бр. 130/1-2
1440 Неготино, Р. Македонија
Т: 072 / 912 284
     043 / 363 321

DelCo Дебар

А: Амди Леши бр. 21
1250 Дебар, Р. Македонија
Т: 072 / 912-291
     046 /701 029

DelCo Кратово

А: Вера Јоциќ бр. 11
1360 Кратово, Р. Македонија
Т: 072 / 910 664
     031 / 438 089

DelCo Делчево

А: Маршал Тито бр. 78
2320 Делчево, Р. Македонија
Т: 071 / 359 938
     033 / 412 551