Вработуваме

Ние сме етаблирана компанија за административни услуги и услуги на достава во Република Македонија, и со цел да го обезбедиме вистинското ниво на услугата имаме потреба од голем тим.

За нашите вработени нудиме професионален развој, интернационални стандарди на работа, тимски дух, систем на бонуси, стабилно окружување за работа.

Отворени огласи:

  • Доставувач

Македонско Косовска бригада бр. 130 1000 Скопје, Република Македонија

vrabotuvanje@delco.com.mk

DelCo низ Македонија

Пронајдете ја најблиската канцеларија на DelCo

DelCo Skopje

A: Македонско Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје, Р. Македонија
E: office@delco.com.mk
T: 071 351 019

DelCo Skopje - Ѓ. Петров

А: Ѓорче Петров бр. 71
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 279 654
     02 / 2049 997

DelCo Skopje - Чаир

А: Џон Кенеди бр. 9
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 344 829

DelCo Skopje - Драчево

А: Ратко Митровиќ бр. 81Б
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 278 337
     02 / 2771 712

DelCo Skopje - Центар

А: J. Х. - Џинот бр. 18
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 242 576
     02 /3209 519

DelCo Тетово

А: T. Ц. - Мерџан бр. 60
1200 Тетово, Р. Македонија
Е: tetovo@delco.com.mk
Т: 072 / 214 851
     044 / 345 109

DelCo Велес

А: Страшо Пинџур бр. 6
1400 Велес, Р. Македонија
Е: veles@delco.com.mk
Т: 072 / 241 928
     043 / 210 205

DelCo Охрид

А: Мак. Просветители бр. 26А/2-2
6000 Охрид, Р. Македонија
Е: ohrid@delco.com.mk
Т: 072 / 242 549
     046 / 259 696

DelCo Битола

А: Кл. Охридски бр. 28
7000 Битола, Р. Македонија
Е: bitola@delco.com.mk
Т: 072 / 241 933
     047 / 216 040

DelCo Куманово

А: Окт. револуција бр. 1/2 лок. 1
1300 Куманово, Р. Македонија
Е: kumanovo@delco.com.mk
Т: 072 / 242 589
     070 / 274 197
     031 / 492 950

DelCo Кавадарци

А: M. Х. - Јасмин бр. 75
1430 Кавадарци, Р. Македонија
Е: kavadarci@delco.com.mk
Т: 070 / 235 268
     043 / 446 311

DelCo Прилеп

А: Моша Пијаде бр. 29
7500 Прилеп, Р. Македонија
Е: prilep@delco.com.mk
Т: 072 / 241 915
     048 / 457 777

DelCo Гостивар

А: Беличица бр. 55A
1300 Гостивар, Р. Македонија
Е: gostivar@delco.com.mk
Т: 072 / 214 896
     042 / 210 818

DelCo Струмица

А: Браќа Минкови бр. 43
2400 Струмица, Р. Македонија
Е: strumica@delco.com.mk
Т: 072 / 214 868
     034 / 342 122

DelCo Кочани

A: Лазар Андонов бр. 49
2300 Кочани, Р. Македонија
Е: kocani@delco.com.mk
Т: 070 / 231 342
     033 / 414 245

DelCo Штип

А: ЈНА бр. 8
2000 Штип, Р. Македонија
Т: 070 / 274 287
     032 / 399 236

DelCo Кичево

А: Мара Угринова - Гина, ламела 1 локал 3
6250 Кичево, Р. Македонија
Т: 071 / 357 726
     071 / 233 671
     045 267 755

Delco Струга

А: Струшки кепенци бр. 13
6330 Струга, Р. Македонија
Т: 071 / 233 786
     046 / 797 597

DelCo Гевгелија

А: Маршал Тито бр. 6-5/3
1480 Гевгелија, Р. Македонија
Т: 071 / 329 326
     034 / 211 776

DelCo Виница

А: Димитар Влахов бр. 14
2310 Виница, Р. Македонија
Т: 072 / 236 187
     033 / 360 701

DelCo Ресен

А: Ленинова бр. 4, нов пазар
7310 Ресен, Р. Македонија
Т: 072 / 241 933
     047 / 277 204

DelCo Крушево

А: Шула Мина бр. 15
7550 Крушево, Р. Македонија
Т: 071 / 344 925
     048 / 400 438

DelCo Крива Паланка

А: Херој Карпош бр. 64
1330 Крива Паланка, Р. Македонија
Т: 071 / 344 938
     031 / 410 016

DelCo Свети Николе

А: Маршал Тито бр. 2
2220 Свети Николе, Р. Македонија
Т: 070 /360 524
     032 / 221 199

DelCo Берово

А: Маршал Тито бр. 40
2330 Берово, Р. Македонија
Т: 071 / 345 015
     033 / 363 082

DelCo Пробиштип

А: Миро Барага бр. 1/3
2210 Пробиштип, Р. Македонија
Т: 072 / 311 782
     032 / 451 401

DelCo Валандово

А: Пионерска бр. 33
2460 Валандово, Р. Македонија
Т: 072 / 235 899
     032 / 635 001

DelCo Радовиш

А: Илија Алексов бр. 8
2420 Радовиш, Р. Македонија
Т: 071 / 394 102
     032 / 632 608

DelCo Неготино

А: Маршал Тито бр. 130/1-2
1440 Неготино, Р. Македонија
Т: 072 / 235 753
     043 / 444 325

DelCo Дебар

А: Амди Леши бр. 21
1250 Дебар, Р. Македонија
Т: 071 / 345 018
     046 /701 029

DelCo Кратово

А: Вера Јоциќ бр. 11
1360 Кратово, Р. Македонија
Т: 072 / 311 843
     031 / 438 089

DelCo Делчево

А: Маршал Тито бр. 78
2320 Делчево, Р. Македонија
Т: 071 / 359 938
     033 / 412 551

empty

DelCo Skopje

A: Македонско Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје, Р. Македонија
E: office@delco.com.mk
T: 071 351 019

DelCo Skopje - Ѓ. Петров

А: Ѓорче Петров бр. 71
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 279 654
     02 / 2049 997

DelCo Skopje - Чаир

А: Џон Кенеди бр. 9
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 344 829

DelCo Skopje - Драчево

А: Ратко Митровиќ бр. 81Б
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 278 337
     02 / 2771 712

DelCo Skopje - Центар

А: J. Х. - Џинот бр. 18
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 242 576
     02 /3209 519

DelCo Тетово

А: T. Ц. - Мерџан бр. 60
1200 Тетово, Р. Македонија
Е: tetovo@delco.com.mk
Т: 072 / 214 851
     044 / 345 109

DelCo Велес

А: Страшо Пинџур бр. 6
1400 Велес, Р. Македонија
Е: veles@delco.com.mk
Т: 072 / 241 928
     043 / 210 205

DelCo Охрид

А: Мак. Просветители бр. 26А/2-2
6000 Охрид, Р. Македонија
Е: ohrid@delco.com.mk
Т: 072 / 242 549
     046 / 259 696

DelCo Битола

А: Кл. Охридски бр. 28
7000 Битола, Р. Македонија
Е: bitola@delco.com.mk
Т: 072 / 241 933
     047 / 216 040

DelCo Куманово

А: Окт. револуција бр. 1/2 лок. 1
1300 Куманово, Р. Македонија
Е: kumanovo@delco.com.mk
Т: 072 / 242 589
     070 / 274 197
     031 / 492 950

DelCo Кавадарци

А: M. Х. - Јасмин бр. 75
1430 Кавадарци, Р. Македонија
Е: kavadarci@delco.com.mk
Т: 070 / 235 268
     043 / 446 311

DelCo Skopje

A: Македонско Косовска бригада бр. 130
1000 Скопје, Р. Македонија
E: office@delco.com.mk
T: 071 351 019

DelCo Skopje - Ѓ. Петров

А: Ѓорче Петров бр. 71
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 279 654
     02 / 2049 997

DelCo Skopje - Чаир

А: Џон Кенеди бр. 9
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 344 829

DelCo Skopje - Драчево

А: Ратко Митровиќ бр. 81Б
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 071 / 278 337
     02 / 2771 712

DelCo Skopje - Центар

А: J. Х. - Џинот бр. 18
1000 Скопје, Р. Македонија
T: 072 / 242 576
     02 /3209 519

DelCo Тетово

А: T. Ц. - Мерџан бр. 60
1200 Тетово, Р. Македонија
Е: tetovo@delco.com.mk
Т: 072 / 214 851
     044 / 345 109

DelCo Велес

А: Страшо Пинџур бр. 6
1400 Велес, Р. Македонија
Е: veles@delco.com.mk
Т: 072 / 241 928
     043 / 210 205

DelCo Охрид

А: Мак. Просветители бр. 26А/2-2
6000 Охрид, Р. Македонија
Е: ohrid@delco.com.mk
Т: 072 / 242 549
     046 / 259 696

DelCo Битола

А: Кл. Охридски бр. 28
7000 Битола, Р. Македонија
Е: bitola@delco.com.mk
Т: 072 / 241 933
     047 / 216 040

DelCo Куманово

А: Окт. револуција бр. 1/2 лок. 1
1300 Куманово, Р. Македонија
Е: kumanovo@delco.com.mk
Т: 072 / 242 589
     070 / 274 197
     031 / 492 950

DelCo Кавадарци

А: M. Х. - Јасмин бр. 75
1430 Кавадарци, Р. Македонија
Е: kavadarci@delco.com.mk
Т: 070 / 235 268
     043 / 446 311

DelCo Прилеп

А: Моша Пијаде бр. 29
7500 Прилеп, Р. Македонија
Е: prilep@delco.com.mk
Т: 072 / 241 915
     048 / 457 777

DelCo Гостивар

А: Беличица бр. 55A
1300 Гостивар, Р. Македонија
Е: gostivar@delco.com.mk
Т: 072 / 214 896
     042 / 210 818

DelCo Струмица

А: Браќа Минкови бр. 43
2400 Струмица, Р. Македонија
Е: strumica@delco.com.mk
Т: 072 / 214 868
     034 / 342 122

DelCo Кочани

A: Лазар Андонов бр. 49
2300 Кочани, Р. Македонија
Е: kocani@delco.com.mk
Т: 070 / 231 342
     033 / 414 245

DelCo Штип

А: ЈНА бр. 8
2000 Штип, Р. Македонија
Т: 070 / 274 287
     032 / 399 236

DelCo Кичево

А: Мара Угринова - Гина, ламела 1 локал 3
6250 Кичево, Р. Македонија
Т: 071 / 357 726
     071 / 233 671
     045 267 755

Delco Струга

А: Струшки кепенци бр. 13
6330 Струга, Р. Македонија
Т: 071 / 233 786
     046 / 797 597

DelCo Гевгелија

А: Маршал Тито бр. 6-5/3
1480 Гевгелија, Р. Македонија
Т: 071 / 329 326
     034 / 211 776

DelCo Виница

А: Димитар Влахов бр. 14
2310 Виница, Р. Македонија
Т: 072 / 236 187
     033 / 360 701

DelCo Ресен

А: Ленинова бр. 4, нов пазар
7310 Ресен, Р. Македонија
Т: 072 / 241 933
     047 / 277 204

DelCo Крушево

А: Шула Мина бр. 15
7550 Крушево, Р. Македонија
Т: 071 / 344 925
     048 / 400 438

DelCo Крива Паланка

А: Херој Карпош бр. 64
1330 Крива Паланка, Р. Македонија
Т: 071 / 344 938
     031 / 410 016

DelCo Свети Николе

А: Маршал Тито бр. 2
2220 Свети Николе, Р. Македонија
Т: 070 /360 524
     032 / 221 199

DelCo Берово

А: Маршал Тито бр. 40
2330 Берово, Р. Македонија
Т: 071 / 345 015
     033 / 363 082

DelCo Пробиштип

А: Миро Барага бр. 1/3
2210 Пробиштип, Р. Македонија
Т: 072 / 311 782
     032 / 451 401

DelCo Валандово

А: Пионерска бр. 33
2460 Валандово, Р. Македонија
Т: 072 / 235 899
     032 / 635 001

DelCo Радовиш

А: Илија Алексов бр. 8
2420 Радовиш, Р. Македонија
Т: 071 / 394 102
     032 / 632 608

DelCo Неготино

А: Маршал Тито бр. 130/1-2
1440 Неготино, Р. Македонија
Т: 072 / 235 753
     043 / 444 325

DelCo Дебар

А: Амди Леши бр. 21
1250 Дебар, Р. Македонија
Т: 071 / 345 018
     046 /701 029

DelCo Кратово

А: Вера Јоциќ бр. 11
1360 Кратово, Р. Македонија
Т: 072 / 311 843
     031 / 438 089

DelCo Делчево

А: Маршал Тито бр. 78
2320 Делчево, Р. Македонија
Т: 071 / 359 938
     033 / 412 551

empty