ДелЦо Аеродром – нова канцеларија

Од денес започнува со работа новата канцеларија
DelCo 🇲🇰 Аеродром
бул. Јане Сандански бр. 82/1-73
ТЦ Бисер
📞