Добредојдовте

Сигурни, брзи и ефикасни – тоа е нашето кредо. Ја поврзуваме Македонија и обезбедуваме првокласна и професионална достава и логистички услуги во целата земја.

Добредојдовте

Секогаш ги ставаме нашите клиенти на прво место и ги разбираме нивните индивидуални потреби. Тоа не прави број еден фирма за достава на вашите вредносни поштенски пратки.

Добредојдовте

Ја разбираме важноста на професионална работна средина и ја исполнуваме нашата општествена одговорност. Со вашите поштенски пратки работат професионалци кои се посветени на вашите потреби.

НАШАТА МИСИЈА

Професионална и сигурна достава

Услуги извршени со љубезност кон клиентите од вработените со големи познавања

Современа и ефикасна мрежа и достава

Иновативни методи на достава

Постојано навремено одржување

ФИЗИЧКИ ЛИЦА

ПРАВНИ ЛИЦА

Најавете се за да ја следите вашата пратка.

НАЈАВИ СЕ

Видови на достава

Агенцијата за пошти на Република Македонија го овласти ДелЦо да прима, пренесува, сортира и дистрибуира секаков вид на поштенски пратки, како и да обезбеди експресни и курирски услуги. Ова овластување ни е дадено на неограничен временски период.

Главно, ДелЦо е специјализирана компанија за брза и сигурна достава на различни видови пошта:

  • Писма (особено вредносни пратки и финансиски документи)
  •  Пакети
  • Дистрибуција на рекламен материјал
ВИДИ ПОВЕЌЕ

Време за достава

Ние сме секогаш на време! Доколку некогаш се случи да не сме, ќе имаме добра причина. Времето за нашата достава зависи од видот на услугата (курирска достава, регуларна достава), законските барања за достава (пр. законски рок за достава според Законот за парнична постапка и Законот за управна постапка) и индивидуалните потреби на нашите клиенти.

Секогаш ги ставаме нашите клиенти на прво место и ги задоволуваме нивните потреби и барања.

Нашите клиенти можат да изберат од следната листа за време на достава:

  • Курирски услуги и експресна достава
  • Итна достава и достава во истиот ден
  • Д+1
  • Д+3
  • Д+5
  • Специјална достава во согласност со специфични закони и достава во согласност со специфични рокови.

Клиенти

ДелЦо е рангиран помеѓу најпрофесионалните даватели на поштенски услуги во регионот. Денес, нашите специјализирани поштенски услуги во Македонија се користат од страна на повеќето приватни компании во Македонија и од голем дел на различни јавни институции. Освен тоа, уживаме доверба кај повеќето нотари и извршители во земјава.