<h5>Alternative<br>postal solution</h5>Free phone line (8:00 – 21:00): 0800 13 131 <h5>Business can<br>also be an art form!</h5>Free phone line (8:00 – 21:00): 0800 13 131 text1

Флексибилен систем за достава на вашите правни документи

Ние сме целосно лиценциран професионален давател на административни услуги и услуги на достава во Република Македонија. ДелЦо е единствената компанија за достава во Република Македонија која е специјализирана за достава на правни документи. Имаме огромно искуство во оваа област и ја извршуваме доставата на правни документи со особено внимание. Исто така, имплементиравме специјални процедури кои ги прават нашите услуги единствени, високо квалитетни и ефикасни.

Ние сме вашето алтернативно поштенско решение

Имплементиравме иновативни и модерни технологии за следење и надгледување на пратките. Врз основа на единствениот баркод кој се назначува за секоја пратка, оваа пратка автоматски се ажурира за моменталниот статус на доставата во нашиот електронски систем. Ова овозможува целосна транспарентност и сигурност при доставата.