СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА КОМПАНИЈА ЗА ДОСТАВА

ДелЦо е целосно лиценциран давател на поштенски услуги во Република Македонија и единствениот доставувач кој нуди специјализирана достава на сензитивни и правни документи.

ДелЦо е единствена компанија за достава во Р.Македонија која е специјализирана за достава правни документи.

ПОВЕЌЕ

Потпишете Договор за Соработка со нас, или дознајте повеќе.

ПОВЕЌЕ

Услугите кои Ви ги нудиме, мора да бидат поткрепени со висок степен на безбедност.

ПОВЕЌЕ

Секој резултат од достава се оценува од страна на претпоставените, и е под постојана контрола.

ПОВЕЌЕ

ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Внесете код да ја следите вашата пратка.

СЛЕДИ НАСКОРО...

ПРАВНИ ЛИЦА

Најавете се за да ја следите вашата пратка.

НАЈАВИ СЕ

Флексибилен систем за достава на вашите правни документи

Ние сме целосно лиценциран професионален давател на административни услуги и услуги на достава во Република Македонија. ДелЦО е единствента компанија за достава во Република Македонија која е специјализирана за достава на правни документ. Имаме огромно искуство во оваа област и ја извршуваме доставата на правни документи со особено внимание. Исто така, имплементираме специјални процедури кои ги прават нашите услуги единствени, високо квалитетни и ефикасни.

Ние сме вашето алтернативно поштенско решение

Ние сме целосно лиценциран професионален давател на административни услуги и услуги на достава во Република Македонија. ДелЦо е единствената компанија за достава во Република Македонија која е специјализирана за достава на правни документи.Имаме огромно искуство во оваа област и ја извршуваме доставата на правни документи со особено внимание. Исто така, имплементираме специјални процедури кои ги прават нашите услуги единствени, високо квалитетни и ефикасни.